پیچک ( ابوالفضل زرویی نصر آباد)

شعر و ادب طنز پارسی

عناوین مطالب
- دیابت ::(مهدی استاد احمد ،حسن صنوبری و نادر ختایی )
- درخت ِ امن ِ برادری!؛:: (عباس حسین نژاد)
- ذکر خیر استاد؛:: ( نسیم عرب امیری)
- نهضت «س. ز»
- نسیم نوروزی از ره آید، (اسماعیل امینی)
- سیبیل داره یه عالمه (نادر ختایی)
- ساقی بده از آن می مشدی‌ت سبویی(قصیده مدحیه؛امید مهدی نژاد)
- می‌خواهم با تو حکایت :: ( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- سلام گرم این موجود عامی::( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- براى علیرضا قزوه؛ بدهید یک دور بزنیم::( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- هلا ! آه ای عمو نوروز !::من از آن دورها(ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- آثار باستانی! ::من و « زیور »(ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- بزن قدّش!::ای بلوغ مبهم تبدار(ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- پاره ترین قسمت دنیا !::کفشهایم کو؟!…(ابوالفضل زرویی نصر آباد) ...
- راز سر دیوار::حصار سنگچین دور باغ انگار (ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- چیستان!::بگو چه هست آن (ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- شعر کوبیسم!::بنده شاعرى هزار پیشه‏ ام(ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- تراژدی شاعر و اتوبوس !: من اینجا شعر ( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- پاییزان…! : هوا سرد است به روى ( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- صِله : یارى که مرا هست به او حاجت مُبرَم(ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- حکایت شراکتى: برآشفته شد مرد ( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- گوش بگشا اى حسام‏ الدین حسن ( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- کشیدى و نکشیدم! : گذشتى و (ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- نامه اداری : نامه‌ای از من به سوی ( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- یک لشکر گدا! : مى‏ رود از هر طرف رقصان ( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- نامه هاى مرد ذلیل/نامه اول ( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- نامه های مرد ذلیل/نامه دوم ( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- نامه های مرد ذلیل/نامه سوم :( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- زایمان…! : ما که در صف از فشار همدگر (ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- گهواره کودکان بم : خواب بودند ، خواب می دیدند( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- حضرت مادر: بانو، شما چقدر لطیفید، ( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- در وجود گرم و مهربان مرد( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
- دست : شراره می‌کشدم آتش از قلم در( ابوالفضل زرویی نصر آباد)
صفحه قبل 1 صفحه بعد